Hittar Ni inte era Lager fort nog och till rätt priser - Ring oss 08-649 20 20  - Vi säljer alla fabrikat på marknaden.
© Copyright PW Kullagerteknik AB 2016  Websnickrare Mats Henemo www.henemo.se

                              

Vår

Miljöpolicy


Vi arbetar medvetet och fokuserat för att ta fram bra lösningar

och tjänster för våra kunder.Vi arbetar varje dag för minskade utsläpp, effektivare resursanvändning och ökat personligt
ansvar för miljöarbetet. Det innebär att vi ska:
· minska utsläpp av koldioxid genom att effektivisera energianvändningen och välja rätt
energikällor
· använda resurser effektivare för att främja en långsiktig hållbar utveckling
· öka vår kompetens och medvetenhet så att vi agerar ansvarsfullt
· välja material, kemikalier och metoder så att miljöpåverkan minskas
· betrakta lagar, tillstånd och direktiv som våra lägsta miljökrav
· öka affärsnyttan genom ett progressivt miljöarbete och flera miljötjänster


Med vänliga hälsningar
Peter Wiechert
1 November 2016
Hämtbar PDF på detta dokument Klicka här.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som base
rar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.